Magische Externstein in het Teutoburgerwoud

De Externsteine zijn een formatie van zandstenen in het Teutoburgerwoud in Duitsland. De formatie bestaat uit enkele lange stenen, die rechtop uit het heuvelachtige landschap oprijzen. De stenen zijn van zandsteen en zijn ontstaan in het Krijt, ongeveer 120 miljoen jaar geleden. Deze bezienswaardigheid in bij Horn-Bad Meinberg is als natuurmonument alleen al indrukwekkend, doch er is ook nog een raadsel aan deze rotsformatie verbonden. Dit komt doordat er sporen van menselijk gebruik uit de middeleeuwen, mogelijk zelfs uit de prehistorie, op zijn teruggevonden.

Buiten een schitterend natuurmonument zijn de Externsteine ook nog religieus en cultureel interessant. Men stelt steeds opnieuw dat de Externsteine in de Steentijd de functie van cultusplaats hadden. Er zijn afslagen en stenen punten uit circa 10.000 v.Chr. gevonden in de omgeving van de rotsen, deze vondsten bewijzen wel dat er in die periode mensen bij de Externsteine hebben geleefd, maar zijn er geen bewijs voor dat de rotsen een cultusplaats in de steentijd geweest zouden zijn.

Doordat er geen noemenswaardige stukken zijn gevonden die wijzen op een cultische functie van de Externsteine van voor de 10de of de 11de eeuw voor Christus, is de functie van de rotsen in de steentijd zeer raadselachtig.

In de 12de eeuw werd volgens een inschrift een grot in de westelijke rots als kerk ingewijd door de bisschop van Paderborn, links naast de ingang van die grot is een reliëf van de kruisafname van Jezus, dit is het oudst bewaarde stenen beeld van Duitsland.

Nu staan de Externsteine ook in de belangstelling van druïden, esoterici, Keltische geloofsgemeenschappen en moderne heksen.

bron: wikipedia